THIẾT KẾ VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI TẠI TIMES CITY HÀ NỘI

KHÁCH HÀNG: Anh Thịnh

  • Dự án: Văn phòng hiện đại
  • Diện tích: 350m2
  • Phong cách: Hiện đại
  • Đơn vị thi công: InteHome