THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG TẠI TÒA STAR TOWER HÀ NỘI

KHÁCH HÀNG: Anh Hùng

  • Dự án: Star Tower
  • Diện tích: 110m2
  • Phong cách: Hiện đại
  • Đơn vị thi công: Intehome
thiết kế thi công nội thất văn phòng

 

thiết kế thi công nội thất văn phòng

 

thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng

 

thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng
thiết kế thi công nội thất văn phòng