HÒA MÌNH CÙNG NẮNG GIÓ TRONG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC XANH

KHÁCH HÀNG: Anh Hưng

  • Dự án: Bắc Cạn
  • Diện tích: 350m2
  • Phong cách: Kiến trúc xanh
  • Đơn vị thi công: Intehome